Công ty Thiết bị điện ILEC

Chuyên sản xuất thiết bị điện, sản xuất tủ điện và thang máng cáp

Sản xuất thiết bị điện

biến dòng rct
Biến dòng tròn - Ring type Current Transformer - RCT

bien dong epoxy
Biến dòng đúc Epoxy - Epoxy Current Transformer - Epoxy MCT, PCT

MCB ILEC, RCBO ILEC
MCB, RCBO ILEC

 1. Biến dòng tròn nhỏ gọn, kinh tế (Ring type Current Transformer - RCT)
 2. Biến dòng đo lường đúc epoxy (Epoxy casting Metering Current Transformer - Epoxy MCT)
 3. Biến dòng bảo vệ đúc epoxy (Epoxy casting Protection Current Transformer - Epoxy PCT)
 4. Cầu dao tự động nhỏ (Miniature Circuit Breaker)
 5. Cầu dao bảo vệ dòng rò và quá tải (Residual Circuit Breaker with OverLoad)
 6. Cầu dao tự động dạng khối (Module Case Circuit Breaker)
 7. Cầu chì điều khiển (Fuse)
 8. Cuộn kháng tụ bù (Capacitor Detuned Reactor - CDR)
 9. Cuộn kháng biến tần (ngõ vào) (Inverter Input Reactor - IIR)
 10. Cuộn kháng biến tần (ngõ ra) (Inverter Output Reactor - IOR)

Sản xuất tủ bảng điện và thang máng cáp

 1. Tủ điện phân phối chính (Main Distribution Board - MDB
 2. Tủ điện phân phối (Distribution Board)
 3. Tủ điều khiển trung tâm (Motor Control Center - MCC)
 4. Tủ chuyển nguồn tự động (Auto Transfer Switch - ATS)
 5. Tủ tụ bù (Capacitor Bank Panel)
 6. Tủ điều khiển chiếu sáng (Lighting Panel)
 7. Tủ biến tần (Inverter Control Panel)
 8. Tủ khởi động động cơ (Direct On line (DOL) Motor Starter)
 9. Tủ khởi động sao tam giác (Start / Delta Starter)...
 10. Tủ điện điều khiển lập trình (Programable Logic Control Panel - PLC)...

ILEC mong muốn đem đến cho quý khách sản phẩm và dịch vụ tốt nhất

Trân trọng